Adresa: Ulica grada Gospića 1 , 10000 Zagreb
Kontakt osoba: Tomislav Vukelić
Kontakt telefon: +385 95 90 78 394
Email: vukelic.tomislav@gmail.com